μαρτυρηθέντας

μαρτυρηθέντας
μαρτυρέω
bear witness
aor part pass masc acc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”